Cursul ONLINE
„Hipnoza Profesională”


"Cursul profesional de hipnoză care te învață tehnicile fundamentale și cele avansate ale hipnozei , aplicabile pentru ședințele individuale și de grup.

Cursul „Hipnoza Profesională” îți oferă posibilitatea de a învăța tehnicile fundamentale (pregătirea clientului, inducerea hipnozei, tehnicile sugestiei, imagerie ghidată) și cele avansate ale hipnozei clasice (regresia hipnotică, medierea părților și tehnicile iertării)

„Hipnoza Profesională” este unul dintre puținele cursuri de hipnoză susținut de către un practician și nu de către un teoretician (așa cum sunt majoritatea instructorilor de hipnoză din România);
Acest curs este fundamentat pe experiența de lucru a trainerului dobândită în ultimii 12 ani pe parcursul a peste 2000 de ședințe individuale de hipnoză;
Andrei Loiso este primul expert în domeniul hipnozei din România care a pus la dispoziția publicului (pe Youtube încă din 2011) demonstrații filmate ale aplicațiilor de hipnoză:

Cui se adresează acest curs?

Cursul „Hipnoza Profesională" este destinat celor care vor să transforme arta hipnozei într-o profesie sau să se descopere și să lucreze pentru evoluția personală;
De asemenea, este destinat celor ce doresc să-și ajute apropiații și clienții să-și schimbe viața în bine;
Este un curs creat atât pentru cei care sunt la nivelul de început cât și pentru profesioniștii care vor să aprofundeze tehnicile, să își diversifice instrumentele de lucru și să își perfecționeze abilitățile
Nu sunt necesare talente native sau cunoștințe speciale pentru a învăța tehnicile profesionale ale hipnozei;
Am creat acest training pentru a-ți oferi metodele optime de învățare: prin dobândirea cunoașterii teoretice, parcurgerea studiilor de caz ale unor ședințe de succes, demonstrații în cadrul cursului și prin experimentarea practică supervizată;

Care sunt avantajele tale dacă vei participa la cursul „Hipnoza Profesională”?

Vei dobândi abilitățile de a ajuta oamenii să-și schimbe rapid viața în bine prin hipnoză;
Vei fi printre puținii specialiști din România care vei avea cunoașterea aprofundată care îți va permite să folosești cu încredere o gamă largă de tehnici de hipnoză. Câteva dintre cele mai puternice aplicații pe care le vei stăpâni sunt:
Găsirea cauzelor ascunse ale unor probleme din viața actuală și din viețile anterioare prin Regresia Hipnotică;
Găsirea și vindecarea traumelor Copilului Interior;
Rezolvarea conflictelor interioare și armonizarea interioară prin tehnica Medierii Părților;
Eliberarea emoțională și vindecarea relațiilor cu ceilalți și cu propria persoană prin Tehnicile Iertării;
Vei învăța cum poți să profesezi în domeniul hipnozei ajutând oamenii să-și rezolve problemele;
Ai posibiltatea să faci schimbări pozitive majore în viața ta folosind tehnicile pe care le vei învăța;
Vei ști exact ce ai de făcut în ședințele de hipnoză pentru 2 dintre cele mai întâlnite aplicații. 
Aceste aplicații ale tehnicilor de hipnoză constituie peste 50% din ședințele individuale în ultimii 10 ani în România:
1. Eliminarea fumatului;
2. Slăbitul;

Programa cursului "Hipnoza Profesională"

Modulul 1

Tehnicile fundamentale ale hipnozei

Modulul 1

Tehnicile fundamentale ale hipnozei

Partea teoretică

Etica folosirii hipnozei ca și instrument de transformare personală

- Hipnoterapie vs. Hipnotism
- Încadrarea transformărilor personale realizate cu ajutorul hipnozei
- Stabilirea cadrului de lucru
- Atitudinea hipnotistului
- Intenția și motivația hipnotistului

Pregătirea clientului pentru ședința de hipnoză

- Crearea încrederii reciproce (raportarea)
- Contactul inițial cu viitorul tău client
- Transmiterea informațiilor preliminare despre hipnoză

Informații preliminare despre hipnoză

- Modelul minții: Mintea Conștientă, Mintea Subconștientă, Factorul Critic
- Cum funcționează Factorul Critic
- Limbajele Minții Subconștiente
- Legile fundamentale ale minții
- Sugestie și sugestibilitate
- Definiția hipnozei
- Formula hipnotică
- Cum funcționează hipnoza: Explicații și demonstrație
- Stările naturale de hipnoză
- Cine poate intra în hipnoză?
- Întrebări și răspunsuri: Eliminarea concepțiilor greșite despre hipnoză
- Motivația de transformare
- Explicarea procesului de transformare prin hipnoză
- Atitudinea mentală corectă
- Semnele instalării hipnozei
- Contractul hipnotic

Inducția hipnotică

- Tipuri de inducții hipnotice

Practici recomandate înaintea începerii primei ședințe

Abordarea permisivă și abordarea autoritară

- Tehnicile ieșirii din hipnoză

Scripturi hipnotice

- Citirea scriptului hipnotic
- Utilizarea „vocii hipnotice
- Structura primei ședințe de hipnoză
- Etapele complete pentru realizarea primei ședințe

Structura primei ședințe de hipnoză


Învățarea autohipnozei și autosugestiei – tehnicile fundamentale

- Regulile formulării sugestiei și auto-sugestiei
- Autosugestia: Cele 5 principii prin care ideile devin fixe în Mintea Subconștientă

Partea practică

Fenomenele hipnotice realizate în stare obișnuită de conștiință: hipnoza cu ochii deschiși și stările naturale de hipnoză

- Exerciții de relaxare fizică și bio feedback
- Auto testarea relaxării

Exerciții de sugestibilitate

Teste hipnotice analogice
- Degetele magnetice
- Catalepsia și levitația brațului
- „Cadoul” hipnotic
- Crearea mișcărilor ideomotorii cu ajutorul pendulului

Teste hipnotice binare
- Testul de blocare al pleoapelor
- Testul de catalepsie a brațului
- Testul Blocării Numărului pentru amnezie
- Testarea analgeziei și a anesteziei hipnotice

Obținerea somnambulismului cu ajutorul inducției Elman

- Etapele inducției hipnotice explicate și demonstrate
- Obținerea relaxării fizice
- Obținerea relaxării mentale
- Variantele scurte ale inducției Elman

15 tehnici de adâncire în transa hipnotică

- Fiziologice;

- Prin conștientizare;

- Imaginative;

Învățarea autohipnozei și autosugestiei

- Instalarea declanșatorilor pentru obținerea autohipnozei

- Instrucțiuni pentru intrarea și ieșirea din autohipnoză

- Instrucțiuni pentru folosirea autosugestiei

Marketing-ul serviciilor de hipnoză

- Recomandări pentru practicarea hipnozei
- Recomandări pentru deschiderea unui cabinet de hipnoză
- Promovarea serviciilor de hipnoză

Dincolo de stările hipnotice: coma hipnotică (Starea Esdaile) 

- Caracteristiciile Stării Esdaile

- Scriptul pentru obținerea Stării Esdaile

Modulul 2

Medierea și integrarea Părților

Modulul 2

Medierea și integrarea Părților

Partea teoretică

Gândirea sistemică

- Definițiile sistemului

Gândirea lineară vs. gândirea sistemică

- Cauzalitatea sistemică 

Folosirea pozițiilor perceptuale în Medierea Părților

- Definiția pozițiilor perceptuale

- Cele 3 pozițiilor perceptuale uzuale

- Cele 3 poziții sistemice

- Particularitățile pozițiilor perceptuale 

Sistemul Familiei Interioare

- Paradigma multiplicității conștiinței umane

- Cele 4 tipuri de Părți Interioare

- Caracteristicile celor 4 tipuri de Părți Interioare

- Detectarea Părților Atașate

- Modalități de lucru cu Părțile Atașate

Conceptele fundamentale ale Medierii Părților

- Definiție Conflict Interior

- Explicarea și conștientizarea Conflictului Interior

Definiție medierii

- Recomandările pentru realizarea Medierii Părților

- Rolul mediatorului

Etapele ședinței de Mediere a Părților

- Structura unei ședințe tipice de Mediere a Părților

- Intervievarea Părților: peste 30 de întrebări esențiale 

- Realizarea contractului de Mediere a Părților

Partea practică

Parcurgerea studiilor de caz pentru Medierea Părților

- Slăbitul prin Medierea Părților

- Eliminare fumatului prin Medierea Părților

- Abordarea Părților Atașate

Aplicarea pozițiilor perceptuale in conversații

- Exerciții de comunicare prin schimbarea poziției perceptuale

Demonstrarea și exersarea tehnicilor Medierii Părților împreună cu cursanții

- Demonstrații ale aplicației de Mediere a Părților

- Exerciții de Mediere a Părților realizate de către cursanți

- Aplicații realizate la cerea cursanților (în limita timpului disponibil)

Modulul 3

Găsirea cauzelor problemelor prin regresia hipnotică

Modulul 3

Găsirea cauzelor problemelor prin regresia hipnotică

Partea teoretică

Noțiuni introductive regresia hipnotică

- Definiția emoțiilor și a sentimentelor
- Emoții primare, secundare și terțiare
- Rezonanța emoțională
- Principul fundamental al transformării emoționale (balanța emoțională)
- Decodificarea percepției traumei
- Credințe și valori
- Cadrele de referință
- Asocierea și disocierea în evenimentele regresate
- Găsirea punctelor de începere ale Regresiei Hipnotice
- Detectarea reacțiilor emoționale

Terminologia regresiei hipnotice

- Definiția regresiei hipnotice

- Definirea termenilor uzuali ai regresiei hipnotice

Recomandări pentru realizarea regresiei hipnotice

- Pregătirea clientului pentru regresia hipnotică
- Facilitarea regresiei hipnotice
- Ghidarea și conducerea clientului în regresia hipnotică
- Recomandări pentru evitarea implantării informațiilor false în timpul regresiei
- Folosirea semnalelor ideo-motorii în timpul regresiei
- Găsirea cauzei prin crearea punților asociative
- Cele 4 tipuri de punți asociative folosite pentru găsirea evenimentelor cauzale
- Abordarea abreacțiilor emoționale
- Eliberarea emoțiilor blocate din evenimentele regresate
- Neutralizarea cauzei și procesarea evenimentelor traumatic
- Testarea și verificarea transformărilor obținute
- Regresia hipnotică în perioada pre-natală
- Regresia hipnotică în existențele anterioare
- Folosirea progresiei hipnotice împreună cu Regresia Hipnotică
- Divizarea ședințelor de Regresie Hipnotică

- Integrarea tehnicilor Regresiei Hipnotice împreună cu alte tehnici

Găsirea cauzei problemei prin regresia hipnotică

- Managementul abreacției emoționale

Principiul punților asociative pentru găsirea evenimentului sensibilizator iniţial

- Cele 4 tipuri de punți asociative

Alegerea punții pentru regresie și folosirea mai multor punți asociative

Neutralizarea cauzei problemei prin regresia hipnotică

- Eliberarea emoțională a evenimentului sensibilizator inițial

- Contactul și comunicarea cu Copilul Interior

- Vindecarea Copilului Interior

- Informarea Copilului Interior

- Transferul vindecării către Adult

Folosirea progresiei hipnotice

- Tehnici de folosire a progresiei hipnotice pentru modelarea transformărilor pozitive

Etapele ședinței de Regresia Hipnotică

- Structura unei ședințe tipice de Regresia Hipnotică

Partea practică

Parcurgerea studiilor de caz pentru Regresia Hipnotică

- Slăbitul prin Regresia Hipnotică

- Eliminatul temerii de a vorbi in public prin Regresia Hipnotică

Realizarea regresiei hipnotice prin punți asociative

- Exerciții de comunicare prin schimbarea poziției perceptuale

Demonstrarea și exersarea tehnicilor Medierii Părților împreună cu cursanții

- Demonstrații ale aplicației de Mediere a Părților

Realizarea regresiei prin punți asociative realizate de către cursanți

- Aplicații realizate la cerea cursanților (în limita timpului disponibil)

Modulul 4

Eliberarea și vindecarea emoțională prin tehnicile iertării

Modulul 4

Eliberarea și vindecarea emoțională prin tehnicile iertării

Partea teoretică

Conceptele fundamentale ale iertării

- Definiția emoțiilor și a sentimentelor
- Emoții primare, secundare și terțiare
- Rezonanța emoțională
- Principul fundamental al transformării emoționale (balanța emoțională)
- Decodificarea percepției traumei
- Credințe și valori
- Cadrele de referință
- Asocierea și disocierea în evenimentele regresate
- Găsirea punctelor de începere ale Regresiei Hipnotice
- Detectarea reacțiilor emoționale

Cei 10 factori esențiali pentru facilitarea iertării

- Definiția regresiei hipnotice

- Definirea termenilor uzuali ai regresiei hipnotice

Recomandări pentru realizarea iertării

- Pregătirea clientului pentru regresia hipnotică
- Facilitarea regresiei hipnotice
- Ghidarea și conducerea clientului în regresia hipnotică
- Recomandări pentru evitarea implantării informațiilor false în timpul regresiei
- Folosirea semnalelor ideo-motorii în timpul regresiei
- Găsirea cauzei prin crearea punților asociative
- Cele 4 tipuri de punți asociative folosite pentru găsirea evenimentelor cauzale
- Abordarea abreacțiilor emoționale
- Eliberarea emoțiilor blocate din evenimentele regresate
- Neutralizarea cauzei și procesarea evenimentelor traumatic
- Testarea și verificarea transformărilor obținute
- Regresia hipnotică în perioada pre-natală
- Regresia hipnotică în existențele anterioare
- Folosirea progresiei hipnotice împreună cu Regresia Hipnotică
- Divizarea ședințelor de Regresie Hipnotică

- Integrarea tehnicilor Regresiei Hipnotice împreună cu alte tehnici

Comunicarea cu Ofensatorul

- Managementul abreacției emoționale

Principiul punților asociative pentru găsirea evenimentului sensibilizator iniţial

- Cele 4 tipuri de punți asociative

Alegerea punții pentru regresie și folosirea mai multor punți asociative

Etapele ședinței de Iertare

- Structura unei ședințe tipice de Iertare a Ofensatorilor și a Propriei Persoane

- Adaptarea ședinței de iertare a Ofensatorilor

Iertarea propriei persoane

- Structura ședinței de Iertare a Propriei Persoane

Partea practică

Parcurgerea studiilor de caz pentru Iertare

- Iertarea Ofensatorilor pentru aplicația de slăbit

Recapitulare generală pentru examen

- Recapitulare tehnicilor fundamentale
- Recapitulare tehnicilor avansate
- Verificarea cunoștințelor (teorie și aplicații)

Ce vei primi?

Materialele de curs

Training online live

studii de caz

Acces online studii de caz

Un pendul profesional

pendul profesional

Caietul de curs tipărit

suport de curs

Caietul de aplicații tipărit

Acces înregistrări audio + video curs

Certificatul de absolvire

Ce spun cei care au participat la cursul "Hipnoza Profesională"?

Mă numesc Știrbu Gianina și am urmat cursul Hipnoza Profesională cu Andrei Loiso.
Înainte de a urma acest curs, aveam mari îndoieli, deoarece îmi formasem o părere incompletă și eronată despre ceea ce înseamnă și ceea ce presupune.
Acum, am înțeles și m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea mea personală ,datorită a ceea ce am învățat dar și datorita profesionalismului trainerului.
M-a ajutat să mă cunosc mai bine dar mi-a arătat și metodele prin care la rândul meu, îi pot ajuta pe alții.

Pentru cei care vor sa urmeze acest curs dar nu sunt încă hotărați, le pot spune nu numai că nu au ce pierde dar merită fiecare bănuț și fiecare minut petrecut în cadrul cursului.

Mulțumesc, Andrei Loiso!

GIANINA ȘTIRBU


"Mă numesc Ozden Abibula, și sunt din Constanța.
Nu am venit la curs cu prea multe așteptări, dar am primit mai mult decât mi-am imaginat. A fost informativ, interactiv, ușor de urmărit!
Am participat la acest curs, extrem în adevăratul sens al cuvântului, întrucât încă din prima zi de curs am început să înțeleg totul.
Trainerul a avut un rol important!
Motivant!
Inspirat!
Și înainte de toate astea un om Minunat, te umple de viață!
Profesionalism la cel mai înalt nivel!
Înveți să devii propriul tău stăpân!
Eliberată de toate bagajele eronat înțelese.
Autentică!

Pentru viitori Cursanți:
Curaj!
Voință!
Determinare!
Cursul este unul Divin!
A fost o invitație de a sta cu propria persoană și a descoperi astfel propria lume interioară.
La finalul cursului ajungi să descoperi fațete noi ale eului tău interior.
Te susține să scoți cea mai bună varianta a ta!
Mulțumesc, Andrei!"

OZDEN ABIBULA

„Am urmat cursul de “Hipnoza Profesională” a lui Andrei, un curs deosebit de util, pentru cei care vor să se cunoască și să se înțeleagă pe ei și pe cei din jurul lor, să se ajute și să îi ajute pe ceilalți.

Un curs bine întocmit și structurat ce îmbină complet partea teoretică cu cea practică, explicat într-o manieră simplă și ușor de asimilat.

Cursul oferă  posibilitatea de a înțelege și de a experimenta tehnicile fundamentale și avansate ale hipnozei, astfel încât la sfârșit știi și simți că totul “funcționează”, că este posibil pentru că  tu ai făcut-o și poți să o faci și mai departe. Totul depinde numai de tine.

Îi mulțumesc lui Andrei pentru acest curs minunat și aștept cu nerăbdare să ne reîntâlnim, pentru că la sfârșit nu ai cum să nu rămâi prieten cu acest om minunat care ți-a călăuzit pașii în acest domeniu vast care este hipnoza.”

DANIEL FLORESCU

„Feedback după primul modul:


Am apreciat mult profesionalismul lui Andrei: conținutul cursului foarte interesant, bine structurat. Ritm intens, dar exact cât trebuie.

Echilibru între teorie și practică. Bunăvoință și răbdare. Și nu în ultimul rând, respectarea programului stabilit inițial, orar, pauze... prin refocalizarea conversațiilor cu blândețe și fermitate.

Și mulțumesc colegilor, deja s-au creat între noi legături de respect și afecțiune.

Simt cum creștem și ne schimbăm împreună.”

ADELA CIUREA

„Vreau să vă spun că sunt într-o stare de FERICIRE PERMANENTĂ după terminarea primului modul al cursului.


Mi-am dorit dintotdeauna și îmi doresc să lucrez cât mai bine cu oamenii.


În acest curs am găsit tot ce căutam: în primul rând vreau să lucrez cu mine ca să îi pot apoi ajuta și pe alții. Un Terapeut, cât ar fi el de bun, dacă are blocaje emoționale sau traume nerezolvate, nu îi poate ajuta pe alții.


TOȚI putem să o facem, totul depinde de cine te conduce în mod profesional în această stare hipnotică, câtă emoție pune în voce, blândețe, iubire.


Mulțumesc cu recunoștință profesorului Andrei Loiso, care ne-a ghidat și ne ghidează în continuare pe acest minunat drum al cunoașterii de sine și lucrul cu semenii noștri, cu iubire, blândețe și încredere, să-i împuternicim că și ei POT.

Recomand cu iubire și încredere acest curs minunat, care ajută la dezvoltarea voastră personală și cunoașterea de sine, interioară.

ANA GHEORGHIU

„Cursul Hipnoza Profesională mi-a schimbat percepția asupra mea, m-a ajutat să mă înțeleg pe mine, să înțeleg de ce am anumite reacții emoționale, să înțeleg de ce slăbitul nu are nici o legătura cu voința...

Cu alte cuvinte, în sfârșit folosesc instrumentele potrivite pentru a schimba ceva la mine. Până acum foloseam, cum spune Andrei Loiso, șurubelnița ca să desfac calculatorul, dar problema era legată de soft. 

După acest curs am înțeles că multe probleme apar din cauza faptului că noi percepem niște situații din copilărie într-un mod greșit și rămânem blocați în acea furie, teamă, vinovăție toată viața.

Toate aceste stări din interiorul nostru atrag situații asemănătoare celor din copilăria noastră. Noi retrăim acea emoție  fără să asociem sentimentul cu acea întâmplare din copilărie, declanșăm ”furtuni” în organismul nostru, perturbări care, în timp, duc la blocaje și pot conduce la apariția bolilor. 

Până să ajung la acest curs, simțeam repulsie față de hipnoză, m-ar fi tentat să experimentez, dar mă gândeam dacă ”îmi face ceva și eu nu știu?”. Acum știu că pe tot parcursul unei ședințe de hipnoză ești conștient și tu ești cel care accepți sau nu o sugestie. 

Prin hipnoză ne putem elibera de vechile obiceiuri, vechile credințe, înțelegând procesul, înțelegând cum trebuie să procedam. 

Cum ar fi să vezi că în spatele mâncatului compulsiv care a dus la îngrășare  stă o emoție, poate o frică, urmare a unei întâmplări banale din copilărie și după ce vezi care este cauza mâncatului în exces, acea emoție care te determină să mănânci fără să gândești dispare?

Un curs extraordinar care mi-a schimbat viața, dar și meseria.

Mulțumesc!”

CAMELIA ZAHARIA

Informații administrative pentru cursul "Hipnoza Profesională"

Cand?

Care este perioada în care se va desfășura cursul?
Modulul 1: 20-26 nov. 2023

Ce vei învăța?
Tehnicile fundamentale ale hipnozei clasice (Modulul 1);
Tehnicile avansate ale hipnozei clasice (Modulul 2, 3 și 4);

Cât durează?

Cât durează?
7 zile consecutive

Unde?

Unde are loc?
Online, pe platforma Zoom

investitie

Care este investiția?
1850 Euro pentru cursul complet achitat integral
2200 Euro pentru cursul complet (achitat în rate)

Se poate achita și în rate?
Da, în 2 rate:

Rata 1: 1100 Euro până la 1 nov. 2023;


Rata 2: 
1100 Euro până la 1 nov. 2023 

Există reduceri?

Sigur ca DA!

Primești 
reduceri pentru achitarea integrală sau pentru recomandarea cursului

Ai nevoie de informații suplimentare?

Te rog să mă contactezi și te voi ajuta imediat! Poți folosi datele de contact de mai jos:

Andrei Loiso

contact@artjoylife.ro


Contact

+4 0756 923 651

contact@artjoylife.ro

8am - 6pm Lun - Vin

Copyright © 2023 www.artjoylife.ro. Toate drepturile rezervate