Cursul ONLINE „Hipnoza Profesională Ezoterică”
17 apr -23 mai 2021

Curs Hipnoza Profesionala

"Cursul Hipnoza Profesională Ezoterică îți oferă tehnicile fundamentale și cele avansate ale hipnozei și instrumentele necesare pentru a-ți ajuta clienții să rezolve (aproape) orice problemă a cărei cauză se află în planurile subtile ale subconștientului și supraconștientului."


Despre cursul „Hipnoza Profesională Ezoterică”

Cursul „Hipnoza Profesională Ezoterică” îți oferă posibilitatea de a învăța tehnicile fundamentale (inducerea hipnozei, tehnicile sugestiei, imagerie ghidată) și cele avansate ale hipnozei (regresia hipnotică, medierea părților și tehnicile iertării) aplicabile pentru ședințe individuale și de grup.


Care sunt avantajele de a participa la cursul „Hipnoza Profesională Ezoterică”?


Cui se adresează cursul?

Informații administrative

Cand?

Când?

Modulul 1: 17-18 apr 2021;
Modulul 2: 24-25 apr 2021;
Modulul 3: 8-9 mai 2021;
Modulul 4: 16 mai 2021;
Modulul 5: 22-23 mai 2021;

Cât durează?

Cât durează?

9 zile + 1 zi examen, împărțite în 5 week-enduri;

Unde?

Unde?

Online, prin aplicația ZOOM;

investitie

Care este investiția?

1850 Euro

Reduceri?

Pentru fiecare persoană recomandată, primești reducere 10% (185 Euro);
Aceeași reducere se aplică și persoanei recomandate.

Curs Hipnoza Profesionala

Ce cuprinde cursul?

Tehnicile hipnozei profesionale (primele 4 Module) - click pentru detalii

Modulul 1: Tehnici fundamentale ale hipnozei – trainer Andrei Loiso: 17-18 aprilie 2021

Partea teoretică

Introducere

Tehnici hipnotice avansate versus tehnici hipnotice fundamentale

Valorile esențiale și filozofia de lucru a hipnotizatorului

Tehnici hipnotice avansate versus tehnici hipnotice fundamentale

Valorile esențiale și filozofia de lucru a hipnotizatorului

Atitudinea hipnotistului;

Intenția și motivația hipnotistului.


Pregătirea clientului pentru prima ședință de hipnoză

Construirea relației viitorul client: hexagonul încrederii

Contactul inițial: evaluarea, stabilirea obiectivelor, testarea și construirea motivației clientului pentru obținerea rezultatelor dorite, transmiterea informațiilor preliminare

Definiția empatiei: folosirea empatiei în construirea relației de lucru cu viitorul client

Folosirea efectului Placebo în fiecare interacțiune cu clientul

Stabilirea contractului hipnotic

Transmiterea informațiilor esențiale despre hipnoză și eliminarea concepțiilor greșite


Noțiunile teoretice fundamentale ale hipnozei

Modelul minții: conștient, subconștient, factorul critic

Limbajele subconștientului

Legile fundamentale ale minții

Formula Efectului Placebo

Definițiile hipnozei

Formula pentru obținerea hipnozei

Stările naturale de hipnoză

Întrebări și răspunsuri despre hipnoză pentru clienți

Explicarea rapidă a procesului de transformare prin hipnoză

Nivelurile hipnozei

Semnele instalării hipnozei

Complianță, sugestie și sugestibilitate

Atitudinea mentală recomandată pentru acceptarea sugestiilor

Cele 4 tipuri de răspunsuri hipnotice: modelul ideo-dinamic


Structura primei ședințe de hipnoză

Etapele complete pentru realizarea primei ședințe


Folosirea scripturilor hipnotice

Citirea scriptului hipnotic

Utilizarea „vocii hipnotice”


Tehnicile sugestiei directe

Compunerea și întărirea sugestiilor

Regulile fundamentale pentru realizarea sugestiilor eficiente

Stabilirea sugestiei-temă (pentru ședințele bazate pe sugestie)

Folosirea autosugestiei

Transmiterea super-sugestiei

Cele 3 moduri de transmitere a unei sugestii

Scripturi de hipnoză recomandate pentru fiecare etapă a procesului de lucru


Partea practică

Pregătirea și testarea clienților pentru hipnoză: teste de complianță și teste de sugestibilitate 

Testarea răspunsurilor hipnotice specifice: capacitate de imaginație și vizualizare, accesare emoțională, răspunsuri ideo-dinamice

Obținerea permisiune de atingere a clientului și de începere a ședinței de hipnoză

Abordarea permisivă și abordarea autoritară


Realizarea inducțiilor hipnotice: Obținerea somnambulismului cu ajutorul inducției Elman

Etapele inducției hipnotice explicate și demonstrate

Obținerea relaxării fizice

Obținerea relaxării mentale

Variantele scurte ale inducției Elman

Testare nivelului de transă


Realizarea unei ședințe complete de hipnoză folosind tehnicile fundamentale

Pregătire, testare, inducție, aprofundare transă, transmitere sugestii, scoaterea din hipnoză, pregătirea pentru următoarea ședință


Demonstrații practice cu participanții la curs

Demonstrarea tehnicilor prezentate (individual și de grup)


Supervizarea participanților pe parcursul exercițiilorModulul 2: Tehnici avansate de hipnoză: Armonizarea interioară prin Medierea și Integrarea Părților – trainer Andrei Loiso: 24-25 aprilie 2021


Partea teoretică

Medierea Părților: Tehnica esențială care fundamentează tehnicile avansate (regresia hipnotică, tehnicile iertării)

Natura conflictelor interioare

Cele 4 condiții pentru a obține armonia interioară

Ce sunt și cum se formează Părțile Interioare

Scopul și funcționarea Părților Interioare

Organizarea sistemică a Parților ce alcătuiesc Familia Interioară

Conceptele fundamentale ale Medierii Părților

Regulile de bază pentru o mediere de succes

Pregătirea clienților pentru ședința de Mediere a Părților

Gândirea sistemică

Folosirea pozițiilor perceptuale în Medierea Parților

Etapele unei ședințe de Mediere a Părților

Folosirea semnalelor ideo-motorii în Medierea Părților

Selectarea Părților implicate în conflictul interior

Intervievarea Părților pentru obținerea informațiilor esențiale

Facilitarea dialogului între Părți

Eliminarea beneficiilor secundare ale Părților implicate

Stabilirea și permanentizarea acordului de schimbare pozitivă

Integrarea și armonizarea interioară

Integrarea procesului de Mediere a Parților cu alte tehnici de hipnoză


Partea practică

Antrenarea capacității de schimbare a poziției perceptuale

Parcurgerea și explicarea studiilor de caz pentru rezolvarea unor probleme prin Medierea Parților

Testarea și pregătirea clienților pentru procesul de Mediere a Parților;

Instalarea protocolului de comunicare suplimentar prin semnale ideo-motorii

Demonstrații practice ale Medierii Parților cu participanții la curs

Supervizarea participanților pe parcursul exercițiilor: jocuri de rol, studii de caz, ședințe de studiuModulul 3: Tehnici avansate de hipnoză: Regresia hipnotică pentru descoperirea și vindecarea traumelor – trainer Andrei Loiso: 8-9 mai 2021


Partea teoretică

Găsirea și vindecarea cauzelor ascunse (traumelor) prin Regresia Hipnotică 

Noțiuni introductive

Definiția emoțiilor și a sentimentelor

Rolul emoțiilor și al sentimentelor

Rezonanța emoțională

Principul fundamental al transformării emoționale (balanța emoțională)

Definiția percepției 

Sistemul de credințe și de valori

Detectarea și transformarea credințelor limitative

Cadrele mentale de referință

Experiența asociată și disociată

Tehnici de asociere și de disociere

Abordarea abreacțiilor emoționale


Realizarea Regresiei Hipnotice

Definiția Regresiei Hipnotice 

Pregătirea clientului pentru regresia hipnotică

Cele 3 tipuri de evenimente accesate în regresie

Explorarea verbală pentru găsirea punctelor de începere a regresiei

Recomandări pentru evitarea implantării informațiilor false în timpul regresiei

Ghidarea clientului prin regresie și obținerea cele 6 elemente esențiale ale fiecărui eveniment al regresiei


Găsirea cauzei inițiale prin folosirea celor 4 punți asociative

Cele 7 criterii de verificare ale cauzei inițiale

Neutralizarea cauzei inițiale și a evenimentelor ulterioare

Corectarea problemei din prezent prin neutralizarea evenimentelor cauzale semnificative din trecut

Împărțirea regresiei în ședințe multiple

Testarea și verificarea transformărilor obținute prin regresia hipnotică 

Folosirea progresiei hipnotice pentru asigurarea continuității rezultatelor pozitive obținute

Potențarea rezultatelor obținute în regresie prin tehnicile sugestiei


Partea practică

Parcurgerea și explicarea studiilor de caz pentru rezolvarea unor probleme prin Regresia Hipnotică

Demonstrații practice ale tehnicilor Regresiei Hipnotice cu participanții la curs

Realizarea celor 2 tipuri de regresie prin tehnici specifice

Tehnica avansată de realizare a regresiei fără inducție hipnotică

Supervizarea participanților pe parcursul exercițiilor: jocuri de rol, ședințe de studiuModulul 4: Tehnici avansate de hipnoză: Eliberare și vindecare emoțională prin tehnicile iertării – trainer Andrei Loiso: 16 mai 2021


Partea teoretică

Iertarea Ofensatorilor

Pregătirea clientului pentru realizarea procesului Iertării

Alegerea ofensatorilor

Scenariul uzual pentru realizarea Iertării Ofensatorului 

Cei 10 factori ai iertării

Scenariile alternative pentru realizarea Iertării Ofensatorului 


Iertarea propriei persoane

Adaptarea tehnicii de Iertare a Ofensatorului pentru iertarea propriei persoane


Partea practică

Parcurgerea și explicarea studiilor de caz pentru rezolvarea unor probleme prin Iertarea Ofensatorului

Demonstrații pentru tehnicile de iertare (cu acordul participanților)

Tehnicile hipnozei ezoterice  (Modulul 5) - click pentru detalii

Modulul 5: Tehnicile hipnozei ezoterice – trainer Cristina Moraru: 22-23 mai 2021


Partea 1

Noțiuni generale despre hipnoza regresivă ezoterică

Entitățile-caracteristici

Modul de coordonare a corpurilor energetice 

Modul de protecție-cum reacționăm la întâlnirea cu entitățile 

Cum le identificăm și clasificăm (citirea și recunoașterea ADN eteric)

Trăsăturile generale ale entităților din rasele mai cunoscute (mai des întâlnite)

Recunoașterea unui hibrid din 2 sau mai multe rase


IMPLANTURI

Clasificare generală a implanturilor: fizice, eterice

Modul cum acționează și cum se dezactivează sau distrug 

Modul de curățare a corpului emoțional

Modul de curățare a corpului mental 

Modul de a ne proteja câmpurile energetice 

Identificarea chakrelor, curățarea și alinierea lor

Echilibrarea corpurilor energetice cu corpul fizic, energizarea  lor

Modul de lucru cu propria energie-modularea energiei după caz

Ieșirea din ambientul hipnotic în mod protejat

Alinierea Părții Subliminale cu corpul fizic după hipnoză


Partea 2

Identificarea timpului și spațiului unde te afli (identificarea liniei temporale adevărate sau false)

Verificarea informației dacă este adevărată d.p.d.v. energetic.

Modul de conectare directă și citirea informației altei PS

Caracteristicile de lucru și liniile directoare ale altei PS

Canalizarea altei PS, Entități sau a PE

Conectarea corectă la Conştiinţa Universală

Modul de citire a informației cu mentalul și modul de citire a informației prin câmpul energetic al inimii

Curățarea Minții de auto-programe și de programe induse

Tipologia de abordare a entităţilor-modul de lucru si dialogul cu entitățile (cu sau fără canalizare)

Modalități de eliminare a entităţilor 

Ajutarea unei alte PS de a recunoaşte semnătura energetică spre a nu se mai lăsa interferată de ele

Extinderea protecţiei tale peste spaţiul locativ și peste membrii familiei

Recomandări de practică și Examen de absolvire a cursului (după finalizarea celor 5 module de curs)

1 zi - va fi stabilită după finalizarea cursului

Recapitulare  generală

Recapitulare tehnicilor fundamentale

Recapitulare tehnicilor avansate

Sesiune de întrebări și răspunsuri


Recomandările finale pentru practicarea hipnozei profesionale ezoterice

Modalități de practicare a hipnozei profesionale ezoterice

Recomandări pentru practica online și la cabinet

Promovarea serviciilor profesionale de hipnoză


Examenul de absolvire a cursului

Verificarea cunoștințelor (teorie și aplicații) realizată de către ambii traineri 


Cine sunt trainerii?

Modulele 1, 2, 3 și 4 din cursul "Hipnoza Profesională Ezoterică" sunt create și susținute de Andrei Loiso:

Expert în sistemul internațional de tehnici aplicate de hipnoză 5-PATH® System of Hypnosis & Hypnotherapy

Hipnotist certificat 5-PATH® International Association of Hypnosis Professionals

Trainer: susține cursuri de hipnoză și autohipnoză

Creator și trainer pentru cursul "Hipnoza Profesională"

Consilier pentru dezvoltarea personală

Autorul manualului „Adevărul despre hipnoză”

Experiență în practicarea și predarea hipnozei de peste 12 ani, pentru o gamă largă de aplicații


Modulul 5 din  cursul "Hipnoza Profesională Ezoterică" este creat și susținut de Cristina Moraru:

Absolventă a cursului "Hipnoza Profesională"

Trainer: susține cursuri de formare a practicanților coordonatori care pot lucra ședințe de hipnoză regresivă (directă și cu telepat)

Co-creator și co-trainer pentru cursul "Hipnoza Profesională Ezoterică" (Modul 2)

Experiență în practicarea hipnozei: peste 2000 de ședințe de hipnoză regresivă susținute în ultimii 5 ani în calitate de telepat (co-hipnoză) și după absolvirea cursului "Hipnoza Profesională" ca și coordonator


Materialele de curs (trasport prin curier inclus)

Training online live

studii de caz

Un pendul profesional

pendul profesional

Caietul de curs tipărit

suport de curs

Acces înregistrări audio curs

Acces online studii de caz

Caietul de aplicații tipărit

Certificatul de absolvire

Participare gratuită la viitorul program de eliminare a fumatului


Mărturii ale participanților

„Am urmat cursul “Hipnoza Profesională” al lui Andrei, un curs deosebit de util, pentru cei care vor să se cunoască și să se înțeleagă pe ei și pe cei din jurul lor, să se ajute și să îi ajute pe ceilalți.

Un curs bine întocmit și structurat ce îmbină complet partea teoretică cu cea practică, explicat într-o manieră simplă și ușor de asimilat.

Cursul oferă  posibilitatea de a înțelege și de a experimenta tehnicile fundamentale și avansate ale hipnozei, astfel încât la sfârșit știi și simți că totul “funcționează”, că este posibil pentru că  tu ai făcut-o și poți să o faci și mai departe. Totul depinde numai de tine.

Îi mulțumesc lui Andrei pentru acest curs minunat și aștept cu nerăbdare să ne reîntâlnim, pentru că la sfârșit nu ai cum să nu rămâi prieten cu acest om minunat care ți-a călăuzit pașii în acest domeniu vast care este hipnoza.”

„Cursul "Hipnoza Profesională" mi-a schimbat percepția asupra mea, m-a ajutat să mă înțeleg pe mine, să înțeleg de ce am anumite reacții emoționale, să înțeleg de ce slăbitul nu are nici o legătura cu voința...

Cu alte cuvinte, în sfârșit folosesc instrumentele potrivite pentru a schimba ceva la mine. Până acum foloseam, cum spune Andrei Loiso, șurubelnița ca să desfac calculatorul, dar problema era legată de soft. 

După acest curs am înțeles că multe probleme apar din cauza faptului că noi percepem niște situații din copilărie într-un mod greșit și rămânem blocați în acea furie, teamă, vinovăție toată viața.

Toate aceste stări din interiorul nostru atrag situații asemănătoare celor din copilăria noastră. Noi retrăim acea emoție  fără să asociem sentimentul cu acea întâmplare din copilărie, declanșăm ”furtuni” în organismul nostru, perturbări care, în timp, duc la blocaje și pot conduce la apariția bolilor. 

Până să ajung la acest curs, simțeam repulsie față de hipnoză, m-ar fi tentat să experimentez, dar mă gândeam dacă ”îmi face ceva și eu nu știu?”. Acum știu că pe tot parcursul unei ședințe de hipnoză ești conștient și tu ești cel care accepți sau nu o sugestie. 

Prin hipnoză ne putem elibera de vechile obiceiuri, vechile credințe, înțelegând procesul, înțelegând cum trebuie să procedam. 

Cum ar fi să vezi că în spatele mâncatului compulsiv care a dus la îngrășare  stă o emoție, poate o frică, urmare a unei întâmplări banale din copilărie și după ce vezi care este cauza mâncatului în exces, acea emoție care te determină să mănânci fără să gândești dispare?

Un curs extraordinar care mi-a schimbat viața, dar și meseria.

Mulțumesc!”

Aș avea să spun multe dar mă rezum la un fapt: Ești o profesionistă care a condus peste 2000 de ședințe în calitate de telepat. 

Vezi foarte bine în astral, ai intuiția ascuțită la maxim și nu lași nimic necurățat, din ce ține de tine.

Ești singura persoană cu care am intrat în hipnoză și co-hipnoză fără să mă lovesc de nimic în astral.

Am încredere totală în tine, în calitate de telepat și coordonator.

Felicitări!"

Ce să scriu despre Cristina Sorina Moraru... când noi am trecut împreună prin atâtea experiențe. Unde aș putea să mă opresc? 

Este provocator să scriu NUMAI despre cursul de telepat, dar voi încerca ... Din acest punct de vedere, consider că este un foarte bun pedagog, adică:

Ajută cursanții care mai au provocări în a intra în hipnoză;

Este vigilentă în timpul activităților de la curs, în sensul de protecție a spațiului, lucru important care permite desfășurarea cursului în siguranță maximă;

Împărtășește din metodele ei de a lucra. Cursul de telepat nu înseamnă doar să intri în hipnoză ci și diverse modalități de lucru în astral. Pare ușor când ne uităm la ea în sesiuni pentru ca avem impresia ca totul se desfășoară lin (ceea ce este adevărat). Dar acest lucru vine după mii de sesiuni de hipnoză lucrate, și din multe lucruri învățate (pe pielea ei, uneori).

Are o experiență vastă, ceea ce o face să ofere soluții dintr-o cazuistica mare și diversă;

Accesează foarte rapid informațiile și știe ce se întâmplă cu cursantul. Primește informații imediat când se modifică structuri, câmpuri, etc.

Cred că iubește hipnoza și telepatia și vrea să ajute oamenii cât poate și cum poate. Aceste lucruri se simt în fiecare sesiune.

Și nu în ultimul rând, face totul cu multă iubire!


Informații administrative

Cand?

Când?

Modulul 1: 17-18 apr 2021;
Modulul 2: 24-25 apr 2021;
Modulul 3: 8-9 mai 2021;
Modulul 4: 16 mai 2021;
Modulul 5: 22-23 mai 2021;

Cât durează?

Cât durează?

9 zile + 1 zi examen, împărțite în 5 week-enduri;

Unde?

Unde?

Online, prin aplicația ZOOM;

investitie

Care este investiția?

1850 Euro

Reduceri?

Pentru fiecare persoană recomandată, primești reducere 10% (185 Euro);
Aceeași reducere se aplică și persoanei recomandate.

Curs Hipnoza Profesionala

Ai nevoie de informații suplimentare?

Te rugăm să ne contactezi și te vom ajuta cu plăcere!

Andrei Loiso

artjoyhypnosis@gmail.com


Cristina Moraru

xristinamorr@gmail.com

(+357) 96.178.318


© 2021 www.artjoylife.ro 

Toate drepturile rezervate